Välkommen

Välkommen till Miljöpartiet - i Mellerud av alla ställen
Detta är en sida för dig som är medlem, sympatisör eller allmänt nyfiken, en sida för dig som vill fördjupa kunskaperna om  och kanske rentav engagera dig inom Miljöpartiet de gröna i Mellerud. MP Mellerud är din lokala medlemsorganisation.
Val 2018 - stå med på MP Melleruds valsedel till kommunen
Genom detta formulär anmäler du om du önskar stå med på Miljöpartiets valsedel till Kommunfullmäktige

Möten för år 2017
Här finner du mer information om våra ordinarie möten, vilka äger rum tisdagar före kommunstyrelsens sammanträden. 
Våra utåtriktade aktiviteter, som deltagande på marknader och öppna möten mm, kommuniceras inte på denna medlemswebb. Information om dessa möten finner du i regel på vår facebooksida.

Nya tider, nya distriktsnivåer                                                                                           

Den 15 mars 2015  påbörjades arbetet med nya MP VG Norra, MP Fyrbodal. Detta då riksdagsvalkretsarna görs om inför valet 2018. Förändringen innebär att Dalsland och Tvåstad slås samman med Bohuslän från Orust och Uddevalla och vidare  norrut till en ny Fyrbodalskrets. Samtidigt har kongressen nu beslutat att det är Västra Götaland som utgör distriktsnivå inom Miljöpartiet. Det innebär att nya Fyrbodal blir mer av en lokal samverkansgrupp inom det nya distriktet. Dessa organisatoriska förändringar kan du läsa mer om på MP Västra Götalands medlemswebb. Glöm inte att kika förbi vår hemsida och vår grupp på facebook.