Infodisken‎ > ‎

Organisation

(uppdaterad i mars 2016)
MP Mellerud - en del av Miljöpartiet, Grön Ungdom, Gröna Studenter och Gröna Seniorer
Miljöpartiet i Mellerud är vår lokalorganisation för Miljöpartiet de gröna. Vi är på så vis en av ca 290 kommunala lokalavdelningar inom Miljöpartiet. Vi är också en del av Miljöpartiet de gröna i Västra Götaland och Miljöpartiet de gröna i VG Norra. MP VG Norra (MP Fyrbodal) är vår distriktsorganisation, vår valkretsorganisation, medan MP Västra Götaland är paraplyorganisation för alla distrikt/valkretsar i hela Västra Götaland. Miljöpartiet i Mellerud är också en del av MP Dalsland. Miljöpartiet i Dalsland har sedan år 2016 en samverkansstyrelse som genomför planering för gemensamma aktiviteter och möten. Det kan röra sig om exempelvis studiecirklar eller politikutveckling. 

Miljöpartiets ungdomsförbund heter Grön Ungdom.  Det finns ingen lokal Grön Ungdom- förening i Mellerud, men om du vill hjälpa till att dra igång en, så säg till. Grön Ungdom har dock aktiviteter i Dalsland och de ordnas av Grön Ungdom Väst och av Grön Ungdom Tvåstad (Trollhättan och Vänersborg).  Vidare finns det ett studentförbund som heter Gröna Studenter, ett seniorförbund som heter Gröna Seniorer och ett nätverk för kristna miljöpartister som heter Miljöpartister i Svenska kyrkan.

MP Mellerud - så här är vi organiserade
MP Melleruds högsta beslutande organ är årsmötet och dess medlemsmöten. På dessa möten har samtliga medlemmar rösträtt och alla som deltar (inklusive sympatisörer) har förslagsrätt. Årsmötet brukar äga rum i februari och är det möte som fastställer vilka personer som ska sitta i partiets interna organisation, så som styrelsen, valberedning och ombud till kongresser och årsmöten mm. Det är också ett medlemsmöte som på förslag av valberedningen fastställer valsedeln till kommunvalet var fjärde år. Där avgörs vilka personer och i vilken rangordning som de ska stå på listan till det folkvalda kommunfullmäktige. 

Styrelsen:
Tony Johansson, ordförande
Christoffer Karlsson
Hanna Klinga
Öyvind Höiberg
Sven Hansson

Kassör:
Maria Karlsson

Valberedning:
MP Mellerud har numera en samordnad valberedning med MP Dalsland

Kongressombud till MP- kongress:
Inger Jochnick

Ombud till MP VG:s årsmöte:
Inger Jochnick, ombud
Tony Johansson, ersättare

Ombud till MP VG Norras årsmöte (MP Fyrbodal):
Tony Johansson, ombud
Lill Kristoffersson, ombud

MP VG Norras styresle:
Inger Jochnick, ledamot
 Comments