Infodisken‎ > ‎

Politik

Miljöpartiet har under perioden 2014-2018 två av 31 mandat i kommunfullmäktige och sitter i oppositionssamverkan med M, L, KD, V och Kommunpartiet. Samverkan sker ej på politisk nivå utan som valkartell.  Styr, det gör Centerpartiet och Socialdemokraterna. Miljöpartiets kommunfullmäktigeledamöter är Tony Johansson(gruppledare) och Inger Jochnick (ledamot). Som ersättare för dessa är Lill Kristoffersson och Mats Persson valda.

Dagspolitik
Läs mer om de senaste politiska utspelen på vår externa hemsida.

Motioner och yrkanden (förslag)
Att lägga förslag inom politiken kallas i regel för att lägga en motion eller lägga ett yrkande. En motion innebär att partiet väcker en helt ny fråga med förslag. Motion kan bara läggas till kommunfullmäktige. Yrkande innebär att partiet skriver ett ändringsförslag eller tilläggsförslag till en redan aktuell fråga. För det mesta är det bara oppositionspartier som lägger motioner. Partier i majoritet brukar, om de är eniga, väcka sina förslag via yrkanden eller som "tillkommande ärende" (vid helt nya förslag). 

Aktuella motioner och yrkanden som MP lagt i kommunen 2016:Några av de motioner och yrkanden som MP lagt i kommunen (historik):
Interpellationer och frågor (frågor)
Att ställa frågor inom politiken kallas i regel för att ställa en interpellation eller ställa en fråga. En interpellation innehåller i regel svårare frågeställning och i bland flera frågor, medan en fråga i princip bör kunna besvaras med ett "ja" eller "nej". Interpellation innebär också att alla ledamöter på ett fullmäktigemöte har rätt att gå upp och debattera. En fråga debatteras bara mellan den som ställt frågan och den som är utsedd att svara på frågan. 
Några av de interpellationer och frågor som MP lagt i kommunen sedan 2010:
Protokoll och handlingar
Här finner du länkar till sidor där du kan finna handlingar och protokoll för Melleruds kommunfullmäktige, kommunstyrelse, byggnadsnämnd, kultur- och utbildningsnämnd, miljönämnd (gemensam med fem av Dalslands kommuner), socialnämnd och valnämnd

Miljöpartiets företrädare i de politiska organen är Sarah Isgren (kommunfullmäktige, kommunstyrelsen,  miljönämnden och kultur- och utbildningsnämnden), Agneta Arvemark (kultur- och utbildningsnämnden), Tony Johansson (kommunfullmäktige och byggnadsnämnden) samt Inger Jochnick och Märta Collén (båda är ersättare i kommunfullmäktige).

Politiska program
Miljöpartiet de grönas företrädare uppmanas att i de politiska församlingar de sitter, följa partiets fastställda program. Här kan du ta del av dem:
Politiska rapporter
Miljöpartiet de gröna i Mellerud presenterar med jämna mellanrum politiska rapporter. Här kan du ta del av några av dem:
Rapport om mat och miljö

Lämna förslag och diskutera
Nedan kan du som är registrerad användare lämna förslag och diskutera kommunpolitiken i Mellerud. Debatten är modererad och inlägg som innehåller osaklighet och personliga påhopp kommer att raderas.
Comments