Infodisken‎ > ‎

Dina politiker

(uppdaterad i mars 2016)
Här finner du information med kontaktuppgifter till dina MP- politiker i Melleruds kommun

Kommunfullmäktige

Tony Johansson, ledamot och gruppledare
tel 0703-565637, tony.johansson@mp.se

Inger Jochnick, ledamot

Lill Kristoffersson, ersättare

Mats Persson, ersättare

Kommunstyrelsen och kommunstyrelsens arbetsutskott
Sofia Larsson, ledamot


Kultur- och utbildningsnämnden
Henrik Sandberg, ledamot
070-3608955, bysaga1@hotmail.com

Lill Kristoffersson, ersättare

Socialnämnden
Märta Collén, ledamot

Revisionsnämnden
Stefan Hellman, ledamot

Valnämnden
Tony Johansson, vice ordförande

Stiftelsen Dal-Västra-Värmlands-Järnväg (DVVJ)
Inger Johchnick, ersättare

Melleruds Industrilokaler
Patrick Allier, ersättare
Patrick Allier, tel 070-9321381, patrickallier@gmail.com

Förhandlingsdelegationen
Patrick Allier, ersättare

Comments